Аміни. Поиреність у природі. Номенклатура. Будова молекул

Тема. Аміни. Поиреність у природі. Номенклатура. Будова молекул.

Цілі: ознайомити учнів визначенням класу «аміни»;
познайомитися з будовою молекул амінів як похідних аміаку;
познайомитися з класифікацією і номенклатурою амінів;

відпрацювати уміння складати ізомери речовин даного класу;

вміти характеризувати властивості амінів, зумовлені наявністю

аміногрупи; вміти пояснювати взаємний вплив атомів в молекулах

амінів; познайомитися зі способами одержання амінів.

Обладнання та реактиви: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності кислот, основ і солей у воді, картки.

 

                                      Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Вхідний контроль.
Відповідайте на питання:
– Які речовини називаються органічними?
– Наведіть класифікацію органічних речовин.

Як взаємопов’язані органічні речовини між собою?

ІІІ.Оголошення теми і мети заняття.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Робота в групах.
Завдання для 1 групи:
Порівняйте склад аміаку NH3 і амінів CH3NH2, (CH3) 2NH і
(CH3) 3N і дайте визначення амінів як похідних аміаку.    Назвіть дані речовини, спираючись на правило: до найменування вуглеводневого радикала додають слово «амін».
Згадайте визначення первинних, вторинних і третинних атомів вуглецю і спробуйте дати класифікацію амінів по числу заміщених атомів водню в молекулі аміаку.

Завдання для 2 групи:
Складіть формули двох ізомерів речовини C5H11NH2    вуглецевого скелета положення функціональної групи NH2-
Завдання для 3 групи:
Знаючи, що аміак проявляє основні властивості, припустіть хімічні властивості амінів і запишіть УХР:
а) взаємодія з кислотами NH3 + HCl = NH4Cl
б) взаємодія з водою NH3 + НОН = NH4OH
Запишіть УХР горіння аміну CH3NH2 за аналогією з реакцією горіння аміаку:
4NH3 +3 O2 = 2N2 +6 H2O
Як ви думаєте, які з речовин будуть проявляти більше сильні основні властивості: аміак або його похідні, аміни? Відповідь обгрунтуйте, спираючись на знання про взаємний вплив атомів в молекулах.
Завдання для 4 групи:
Розберіть способи одержання амінів і запишіть УХР отримання речовини C2H5NH2. Взаємодія галогеналканів з аміаком
CH3I + NH3 = CH3NH2 + HI.
Взаємодія одноатомних спиртів з аміаком
CH3OH + NH3 = CH3NH2 + H2O.
Відновлення нітросполук (реакція Н.Н.Зініна)
CH3NO2 +6 H = CH3NH2 + H2О.
( Виступи лідерів груп)

Індивідуальне завдання.

Складіть формули всіх ізомерів пропіламіна і назвіть їх.
Як пояснити, що у диметиламина основні властивості виражені сильніше,

ніж у метиламіну?

Номенклатура.
Назви даються шляхом перерахування радикалів з додаванням слова амін. Інший варіант: називається ланцюг із зазначенням положення аміногрупи.

V. Узагальнення і систематизація знань.
Запишіть УХР, за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:

Етан → хлоретан → етанол
↓ ↓
нітроетан → аміноетан
Вирішіть одну із запропонованих завдань:   вторинний амін містить 53,33% вуглецю, 15,56% водню і решта – азот. Виведіть формулу речовини і напишіть формулу її ізомеру.

VІ. Підбиття підсумків заняття.
VІІ.Домашнє завдання.
Знайдіть масу 19,6%-ного розчину сірчаної кислоти, здатного прореагувати з 11,2 л метиламіну (н.у.) з утворенням середньої солі.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,320sec