Амінокислоти

Тема: Амінокислоти.

Мета: поглибити знання учнів про амінокислоти; формувати уявлення про фізичні та хімічні властивості їх; розвивати навики та вміння при складанні хімічних рівнянь; спостерігати та робити висновки.

Обладнання: хлорид на кислота, натрій гідроксид. Амінокислота, пробірки, індикатори.

Тип: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Відомо, що в травному тракті, коли людина поїдає їжу, білок розпадається до амінокислот, а потім у клітині знову амінокислоти сполучаються і утворюють білок.

А чи бажаєте ви більше взнати про амінокислоти ніж ви знаєте з біології? (відповіді учнів)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Сьогодні ми проведемо подорож по країні Амінокислот. Але спочатку визначимо маршрут. (учні знайомляться з картою маршруту)

Для цього пропоную вам розділитися на групи, щоб на деяких зупинках ви змогли мені допомогти.

Зупинка 1 Знайомство

Амінокислотами називаються органічні сполуки, у молеку­лах яких містяться одночасно аміногрупа — NН2 і карбоксиль­на група — СООН.

їх можна розглядати як похідні карбонових кислот, які утворюються заміщенням одного або кількох атомів гідрогену у вугле­водневому радикалі на аміногрупи. Наприклад:

СНз — СООН                      Н2N — СН2 ─ СООН

Оцтова кислота                     Амінооцтова кислота

Назви амінокислот утворюються від назв відповідних кислот з додаванням префікса аміно-. Однак амінокислоти, які входять до складу білків, мають також практичні назви, що склалися історично, наприклад амінооцтова кислота ще називається глі­кокол або гліцин, амінопропіонова — аланін і т. д.

Загальна формула амінокислот — СnН2n(NH2)СООН, де п > 1, або NH2─R─СООН, де R — алкільний радикал.

 

Зупинка 2 Підбери мені ім’я

Назви амінокислотам даються із зазначенням локантів аміногруп та через дефіс префіксу аміно-, назви родоначальної структури (кореня слова-назви) відповідного алкану і без дефіса суфіксу -ова з додаванням слова кислота.

Аміно + алкан + ова кислота/

Порядок складання назви амінокислот

1. Визначають найдовший ланцюг атомів Карбону (родоначальну структуру) таким чином, щоб у нього обов’язково входили атоми Карбо­ну, які містять характеристичні (функціональні) групи -СООН (старша характеристична група) та -NН2 (характеристична група), навіть якщо він не найдовший, наприклад:

CH3 ─CH ─CH─CH2─COOH

│       │

NH2    CH2─CH2─CH3

2. Нумерують ланцюг із боку, де ближче старша характеристична карбоксильна група. Наприклад:

5          4        3      2      1

CH3 ─CH ─CH─CH2─COOH

│       │

NH2    CH2─CH2─CH3

 

3. Визначають замісники.

4. Називають сполуку:

  • •перед назвою родоначальної структури позначають номер (локант) атома Карбону, до якого приєднано аміногрупу, а через дефіс — префікс аміно-, наприклад, 2-аміно;
  • •якщо наявні алкільні замісники, їх указують у алфавітному порядку через дефіс після префіксу аміно-, наприклад, 1-аміно-2-етил-2-метил-;
  • •якщо наявні декілька однакових замісників локанти перелічуються через кому у порядку зростання номерів, через дефіс записуються множинні префікси (ди-, три-, метра- тощо) разом із назвою замісника. Множинні префікси на написання у алфавітному порядку не впливають. Наприклад, 2-аміно-3,3-диетил-4-метил-;
  • •після кореня (назви родоначальної структури) пишеться суфікс -ова та слово кислота, наприклад, 4-аміно-З-пропілпентанова кислота:

Родоначальна структура

5          4        3      2      1

CH3 ─CH ─CH─CH2COOHСтарша характеристична група

│       │

NH2    CH2─CH2─CH3←Замісник

Характеристична група

 

Зупинка3  Зліпи мене

А зараз я прошу вашої допомоги. Я пропоную вам назву амінокислоти, а ви складіть формулу.

2 – аміно – 2 – етил – 4 – метилгексанова кислота

(Учні складають і хтось один біля дошки пояснює як правильно скласти).

Зупинка4 Фізична

Учні працюють з підручником. Представники однієї з груп розповідають про фізичні властивості амінокислот.

Зупинка5  Хімічна

Я вже відпочила і екскурсію по цій зупинці проведу сама.

 

 

 

Під час розчинення у воді утворюють біполярні йони.

R       O                  R       O

│       ║                 │       ║

CH ─ C         ↔     CH ─C

│      │                  │      │

NH2  OH              NH3+  O

 

Мають амфотерні властивості

1)                Як кислоти реагують з металами, оксидами металів, лугами і спиртами.

 

H2N ─CH2 ─COOH + NaOH → H2N ─CH2 ─COONa + H2O

H2N ─CH2 ─COOH + CH3OH → H2N ─CH2 ─COO CH3 + H2O

З металами і оксидами металів записують учні.

2)                Як основи реагують з кислотами утворюючи солі.

H2N ─CH2 ─COOH + HCl → (H3N ─CH2 ─COOH)+Cl

3)                Реагують між собою за допомогою пептидних зв’язків Утворюючи поліпептиди.                                                                            O  H

║  │

H2N ─CH2 ─COOH + H2N ─CH2 ─COOH → H2N ─CH2 ─C─N ─CH2 ─COOH + H2O

 

Зупинка6  Торговий центр

Оглянемо місцевість. Я бачу декілька будівель.

І. Продукти харчування

ІІ. Аптека

ІІІ. Синтетичні волокна

Відвідаємо кожну з них. І запросимо до слова продавців.

(Учні дома готували повідомлення)

 

Рушаємо далі. У нас ще одна зупинка. Догадайтесь яка. (Учні висловлюють думки). От і зупинка 7

 

Зупинка 7  Видобувна

(Вчитель сьомий раз вивішує етикетку на дошці)

Я прошу слова.

1) Гідроліз білків

2) З карбонових кислот

CH3COOH + Cl2 → CH2Cl ─ COOH + HCl

CH2ClCOOH + NH3 → CH2(NH2) ─ COOH + HCl

IV.Підсумок уроку.

Що найбільше вам сподобалося на уроці, що цікавого ви взнали?

Оцінювання роботи учнів на уроці.

VДомашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника

Виконати завдання

1.    Складіть рівняння реакцій за схемою, назвіть сполуки:
етаналь→ етанова кислота → хлоретанова кислота → аміноетанова

кислота → нітрат аміноетанової кислоти.

4.   Унаслідок взаємодії амінокислоти масою 23,2 г з натрій гідроксидом
утворилася сіль масою 27,6 г. Визначте формулу кислоти. (C5H11COOH.)

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (50) (20.3 KiB, Завантажень: 48)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (32) (117.5 KiB, Завантажень: 25)

завантаження...
WordPress: 22.96MB | MySQL:26 | 1,762sec