Амінокислоти, пептиди. Будова молекули. Біполярні йони

Тема. Амінокислоти, пептиди. Будова молекули. Біполярні йони, Номенклатура. Хімічні властивості амінокислот, їх амфотерність.  Білки, склад, класифікація, будова молекул, властивості, роль для організмів.

Цілі:розширити знання учнів про біополімери; ознайомити із будовою,

властивостями та функціями амінокислот та нуклеотидів як мономерів

складних органічних сполук;    розвивати уміння порівнювати органічні сполуки та їхнє значення у життєдіяльності організмів, уміння

спостерігати, співставляти та робити відповідні висновки; виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети.

Обладнання та реактиви:схема «структура білків».

                                    Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань імотивація навчальної діяльності.Евристична бесіда

-До якого типу сполук належать амінокислоти?

Нітрогеновмісні органічні сполуки

-То що таке амінокислота?

Це складна органічна сполука до складу молекули якої входить аміногрупа та карбоксильна група.

-Які властивості проявляють амінокислоти? Чому? До якого класу сполук їх відносять?

Амінокислоти проявляють амфотерні властивості, тому їх відносять до амфотерних сполук. Аміногрупа – основні властивості.

Карбоксильна – кислотні властивості

Амінокислоти проявляють такі самі властивості як і карбонові кислоти, а також взаємодіють з кислотами, лугами та між собою.(Учні записують на дошці)

-Яка амінокислота є найпростішим представником амінокислот?

Амінооцтова кислота або її інша назва гліцин.(Учні роблять запис на дошці молекулярної, структурної та електронної формули сполуки)

-Як називається зв’язок, який утворюється в результать реакції амінокислот між собою?

Пептидний або амідний (Учень записує на дошці взаємодію амінооцтової кислоти з амінооцтовою кислотою і коментує принци утворення пептидного зв’язку)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

Будова і склад білків.

Молекули білків утворюються у клітині організму з α-амінокислот (20 амінокислот. Їх ще називають золотими). Вісім із амінокислот (триптофан, лейцин, ізолейцин, лізин, метіонін, фенілаланін, треоніт, валін) належать до незамінних – їх людина одержує з їжею, тому що організмом вони не синтезуються.

Білкице складні високомолекулярні природні сполуки, побудовані із залишків α-амінокислот, з’єднаних у певній послідовності пептидним зв’язком.

Білки можна розглядати як поліпептиди (дипептиди, трипептиди, …), тому що їх молекулярна маса більша за 10000.

За хімічним складом білки поділяють на:

–          Прості (протеїни) – гідролізуються до амінокислот

–          Складні (протеїди) – при гідролізі утворюють крім амінокислот речовини небілкової природи (вуглеводи,фосфатну кислоту, нуклеїнові кислоти)

Білки мають історичні назви. Наприклад, білок складу (С738Н1166О208S2Fe)4 – гемоглобін.

 

Структура білка (Схема «Структура білків»)

Первинна                               Вторинна

Четвертинна                         Третина

.

Первинна  – хімічна структура білка, тобто послідовність чергування амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюгу даного білка.

Вторинна – форма поліпептидного ланцюга в просторі. Вона може бути ниткоподібною,  спіралеподібною та ін. форми.

Третинна – реальна тривимірна конфігурація, утворена складанням вторинних структур (одна глобула).

Третинну структуру можна уявити собі як спіраль, яка згорнута , у свою чергу спіраллю!!!

Четвертинна – поєднання в просторі кількох макромолекул (кілька глобул).

Глобулярні білки – білки, які мають форму клубка.

 

Хімічні властивості білків

1)  Гідроліз білків.

При нагріванні з розчинами кислот чи лугів або під впливом ферментів

Білок + пН2О → суміш α-амінокислот

2) Денатурація – руйнування вторинної і третинної структури білка під дією нагрівання, радіації, сильних кислот, лугів, сильного струшування.Пригадайте приготування яєчні, смаження риби, м яса. Це приклади денатурації.

      Кольорові реакції на білок. Демонстрація досліду.

Біуретова реакція

Готуємо осад Купрум (ІІ) гідроксид: до розчину Калій гідроксиду додаємо кілька крапель розчину купрум (ІІ) сульфату

КОН + СuSO4Cu(OH)2 + K2SO4синій осад.

До розчину білка додаємо кілька крапель купрум (ІІ) гідроксиду і спостерігаємо характерне фіолетове забарвлення.

Ксантопротеїнова реакція

Внаслідок дії на білок концентрованої нітратної кислоти виникає жовте забарвлення, яке при додаванні лугу змінюється на оранжеве. Ця реація доводить що білок містить у своєму складі бензольне кільце.

Біологічна роль амінокислот та білків

Амінокислоти – це будівельний матеріал для білків.

Знання властивостей білків допомагає зберегти життя людям: у разі отруєння солями важких металів вживають молоко, білки якого зв’язують ці сполуки.

  1. Білки їжі не засвоюються організмом, спочатку вони розщеплюються до амінокислот, а потім амінокислоти всмоктуються в кров, а вже з нею переносяться до клітин, де організм синтезує білки.
  2. Організм людини не здатний синтезувати амінокислоти тому для поповнення їх запасу потрібно вживати білкову їжу.

Можемо зробити висновок, що життя напевно не було б можливим без білків.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Із запропонованих продуктів виберіть ті, які містять великий вміст білка.

V. Підбиття підсумків заняття..

VI. Домашнє завдання.

Підготувати повідомлення про білок природнього походження.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Амінокислоти, пептиди Будова молекули Біполярні йони (32.1 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 1,411sec