Алотропія алотропні форми оксисену (кисень і озон). Озоновий шар, його значення для планети, причини руйнування

Тема. Алотропія алотропні форми оксисену (кисень і озон). Озоновий шар, його значення для планети, причини руйнування. Утворення озону в природних і техногенних умовах. Озонування воли.

Мета: поглибити знання учнів про класифікацію хімічних елементів; дати характеристику елементам-неметалам і їхньому положенню в періодичній системі; ознайомити учнів із явищем алотропії на прикладі алотропних видозмін Оксигену ; розглянути озоновий шар як екран для захисту Землі від ультрафіолетового опромінення; розвивати самостійність, формувати  комунікативну, інформаційну компетентність, компетенції самоосвіти і саморозвитку .

Тип заняття: урок вивчення нового матеріалу.

Методи і форми роботи: інтерактивна технологія «Мікрофон», колективна робота, лекція з елементами бесіди, бліц-конкурс.

 

Хід заняття

І. Організаційний етап.

Психологічна розминка.

Щоб ефективніше організувати нашу роботу на сьогоднішньому уроці, визначимо емоційний стан кожного з нас та цілого класу.

Для цього підніміть картку червоного кольору, якщо у вас добрий настрій; жовтого – задовільний; білого – складно сказати; синього – поганий. (На столі у дітей лежить табличка)

 

       Визначення емоційного стану

Колір Червоний Жовтий Синій Білий
Емоційний

стан

Добрий Задовільний Поганий Складно сказати

 

ІІ. Актуалізація опорних знань методом «Мікрофон».

 1. На які дві групи діляться хімічні елементи?
 2. Наведіть приклади елементів з різних груп.
 3. Які прості речовини вони утворюють? Наведіть приклади.
  1. Наведіть приклади складних речовин, що містять атоми Оксигену, Карбону.
  2. До яких класів сполук вони належать?
  3. Вкажіть тип хімічного зв’язку у даних сполуках.
  4. Чи входять сполуки Оксигену та Карбону до складу живих організмів?
   1. Наведіть приклади сполук Оксигену та Карбону з якими ви зустрічаєтесь у побуті.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. 1.     Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини (лекція-бесіда).

Учні в ході лекції-бесіди, з допомогою вчителя, записують основні тези.

 

1.Елементи-неметали розміщенні в правій верхній частині періодичної системи хімічних елементів.

 1. Неметали – переважно р-елементи, що містять на останньому електронному шарі велику кількість електронів, а саме від 4 до 7, які міцно з’єднані з ядром.
 2. Прості речовини утворені атомами неметалів мають молекулярну кристалічну гратку – це водень, кисень, хлор, бром; атомну – бор, алмаз.
 3. За агрегатним станом речовини з молекулярною кристалічною граткою гази (водень, кисень, хлор), рідини(бром), легкоплавкі тверді речовини (фосфор, йод, сірка).
 4. За агрегатним станом речовини з атомною кристалічною граткою тверді, тугоплавкі (алмаз, бор).
 5. Існують прості речовини молекули яких складаються з великої кількості атомів: О3-озон, Р4 – білий фосфор, S 8– ромбічна сірка

2. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену. Значення озонового шару для життя організмів на Землі ( Колективна робота).

Учні опрацьовують матеріал підручника з наступним обговоренням даних питань. Якщо учні при підготовці до відповідей будуть користуватись додатковою літературою, це розширить їх кругозір. В ході роботи учні складають таблицю «Порівняння властивостей кисню та озону».

 

 

Властивості Звичайний кисень  

Озон

Фізич-ні Безбарвний газ без смаку і запаху. Погано розчиняється у воді (5 об’ємів  у 100 об’ємах води при 0 С). Рідкий і твердий кисень має світло-синє забарвлення. Температури кипіння (-183 С) і плавлення (-218,9 С) кисню низькі.

 

Газ світло-синього кольору без смаку, з характерним різким запахом. Рідкий озон – темно-синя рідина, твердий – темно-фіолетові кристали. Температу-ра кипіння більш  висока і ста-новить – 111,9 С. У воді розчиняється краще, ніж кисень.

 

Біоло-гічні Вдихання чистого кисню призводить до отруєння, яке спочатку проявляється ейфорією.

 

Дуже отруйний. Гранично допустима концентрація в повітрі становить 0,1 мкг/л (озон набагато небезпечніший за хлор).

 

Хіміч-ні Проявляє сильні окисні властивості. Взаємодіє майже з усіма простими речовинами, крім галогенів, золота, платини та складними речовинами.

 

Сильніший окисник, ніж кисень. Окиснює багато металів, серед яких – золото і платина .

 

 

3.Озоновий шар і життя на Землі (доповіді учнів).

Учні виступають з короткими доповідями про роль озонового шару для життя на Землі.

Озон – газ, який утворюється у верхніх шарах атмосфери внаслідок поглинання киснем ультрафіолетового випромінювання Сонця:

О2 + hv = О + О

О + О2 = О3

Озон, що утворився огортає Землю з усіх боків. Але молекули озону існують недовго. Відбувається зворотна реакція фотохімічного розкладу озону, яка, власне, являє собою поглинання озоном фотонів:

О3 + hv = О2 + О

Отже, в атмосфері існує цикл озону – збалансоване утворення і розклад його. Результатом існування цього циклу є перетворення  ультрафіолетового випромінювання Сонця на теплову енергію. Але для нас головна «заслуга» озону полягає в тому, що він, «жертвуючи собою», поглинає ультрафіолетового випромінювання і тим самим не допускає високоенергетичні фотони Сонця до Землі.

Над Україною (крім південної частини) загальний вміст озону за останні 20 років зменшився на 6%, і утворилася аномальна зона. Вам про це слід пам’ятати! Особливо небезпечна «озонова дірка» влітку. У цей період варто утримуватись від загару і захищати очі.

 

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Бліц – конкурс

1. Скільки загалом відомо елементів-неметалів?(22)

2.Речовина утворена одним хімічним елементом.(Проста)

3.Певний вид атомів.(Елемент)

4.Головна складова повітря.(Азот)

5.Назвіть найпоширеніший елемент-неметал: 

А) на Землі (Оксиген)

Б) у Всесвіті (Гідроген)

В) в атмосфері (Нітроген).

6. Назва якого елемента – неметалу в перекладі з латини означає « той, що породжує кислоти».(Оксиген)

7. Найлегший газ. (Водень)

8. Речовина, що підтримує горіння. (Кисень)

9. Речовина, молекули якої містять три атоми Оксигену. (Озон)

10. Сам не горить, а горіння підтримує. (Кисень)

11. В якій атмосфері ми живемо? (В атмосфері азоту збагаченій киснем)

12. Який неметал вважає себе благородним, не будучи «цього роду»? (Азот, бо він вступає в реакції лише за температури блискавки).

 

ІV. Підбиття підсумків уроку, оцінювання знань учнів.

V. Домашнє завдання.

Написати рівняння реакцій окиснення простих і складних речовин.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Алотропія алотропні форми оксисену (кисень і озон) Озоновий шар, його значення для планети, причини руйнування (35.1 KiB, Завантажень: 15)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 2,568sec