Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія

Тема уроку: Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів.  Структурна ізомерія.

Цілі уроку: сформувати поняття про гомологічний ряд алкінів, продовжити формувати уміння складати структурні формули речовин за назвами й давати назви відповідно структурним формулам на прикладі алкінів.

Обладнання й матеріали: моделі молекули ацетилену.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний етап

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

ІІІ. Повторення раніше вивченого матеріалу

 

 1. 1.     Ацетилен. Гомологічний ряд алкінів.

Розповідь учителя.

Алкіни—група органічних сполук, що містять лише зв’язки С—Н , прості (одинарні) та один або декілька потрійних зв’язків С—С . В останньому випадку такі сполуки носять назву поліінів: діінів (два потрійні зв’язки), тріінів (три потрійні зв’язки) і так далі.

Брутто – формула ацетилену—С2Н2 . Розставимо атоми Карбону і Гідрогену в ланцюжок: Н—С—С—Н .

У кожного з атомів Карбону по два електрони беруть участь в утворенні

С—С  і С—Н σ- зв’язків.

Це один s- і один р- електрони. Хмари цих електронів гібридизовані:

 

гібридизовані

2                                     р

С*                                                                       негібридизовані

1                                 s

2

Отже, в молекулі  ацетилену  sр- гібридизація.

Два р – електрони у кожного атома Карбону не гібридизовані, зберігають свою форму об’ємних вісімок. Молекула ацетилену лінійна і негібридні хмари перекриваються в двох взаємоперпендикулярних площинах, утворюючи два π – зв’язки: у молекулі ацетилену між атомами Карбону існує потрійний зв’язок, він теж належить до ненасичених вуглеводнів, до гомологічного ряду алкінів, або ацетиленових вуглеводнів.

 

 1. 2.     Номенклатура й ізомерія алкінів. Гомологічний ряд алкінів.

 

Робота з таблицею.

Учні вивчають таблицю

Порівняння алканів, алкенів і алкінів

Назва алкану Формула алкану Назва алкену Формула алкену Назва алкіну Формула алкіну
Етан С2Н6 Етен С2Н4 Етин С2Н2
Пропан С3Н8 Пропен С3Н6 Пропин С3Н4
Бутан С4Н10 Бутен С4Н8 Бутин С4Н6
Пентан С5Н12 Пентен С5Н10 Пентин С5Н8

Так само, як у випадку алканів і алкенів, у ряду алкінів кожен наступний представник відрізняється від свого попередника фрагментом—СН2 — , що носить назву гомологічної різниці.

 

 

 

 

 

 

 

Н                                 Н    Н

│                                 │    │

Н—С ≡ С—Н → Н—С ≡ С—С—Н → Н—С ≡ С—С—С —Н → …

│                                 │    │

Н                                 Н    Н

етін                         пропін                             бутін – 1

 

 

 

Алкани

Алкени

Алкіни

Загальна формула СnH2n+2 СnH2n СnH2n2

 

У назвах алкінів присутній суфікс -ин-, -ін-, який вказує на потрійний зв’язок. Загальна формула алкінів: СnH2n2.

 

Через те, що атом Карбону з потрійним зв’язком може мати тільки два замісники, геометрічна ізомерія, характерна для алкенів, втрачає сенс. Отже, для алкінів залишаються характерними ізомерія вуглецевого скелета та ізомерія положення потрійного зв’язку.

С5Н8

Ізомерія положення потрійного зв’язку

Ізомерія вуглецевого скелета

   НС ≡ С—СН2 — СН2 — СН3 пентін – 1

    Н3С—С ≡ С—СН2 — СН3 пентін – 2

   НС ≡ С—СН —СН3

СН3     3 – метилбутін – 1

IV. Закріплення й узагальнення знань

Завдання.

 1. Наведіть загальну формулу алкінів.
 2. чим за складом і будовою відрізняються алкіни від алканів і алкенів?
 3. Який тип ізомерії характерний для алкінів, але не можливий для алканів?
 4. Серед перелічених сполук знайдіть пари ізомерів: 2 – метилпентен – 1; 4,4 – диметилпентен – 1; 2,4 – диметилпентадієн – 1,3; 2,3,4 – триметилпентан; 3 – метил – 3 – етилпентен – 1; 2,5 – диметилгексен – 1; 4 – метилгептен – 2. Напишіть формули обраних сполук .
 5. У молекулі алкіну число атомів Карбону і Гідрогену відрізняється на три. Наведіть структурні формули цієї сполуки та її ізомеру.
 6. Наведіть формули алкенів і алкінів, що не мають ізомерів.
 7. наведіть молекулярну формулу вуглеводню, якій відповідають тільки три структурних ізомери, що є алкінами. Напишіть формули цих ізомерів.

8*. Наведіть структурну формулу вуглеводню, у молекулі якого є п’ять σ – зв’язків і чотири π – зв’язки.

9*. Який тип ізомерії характерний для алкенів, але не можливий для алкінів?

10*. Який з вуглеводнів, що містить однакову кількість атомів Карбону в молекулі (алкен чи алкан), буде мати більшу кількість ізомерів? Відповідь поясніть.

 

V. Підбиття підсумків уроку

 

VI. Домашнє завдання

 • вичити параграф, виконати завдання до нього;

 

 • * Наведіть формулу 2,3 – диметилбутену – 1 і формулу його гомолога з мінімально можливою кількістю Карбонових атомів і трьома метильними радикалами в основному ланцюгу.

 

 • * Наведіть п’ять формул газоподібних за нормальних умов речовин, молекули яких складаються з двох атомів. Ці гази повинні бути важчими  за першого члена гомологічного ряду алкінів, але легшими за другого

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (14) (21.8 KiB, Завантажень: 49)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (14) (187.5 KiB, Завантажень: 17)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,334sec