Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Молекулярні та структурні формули гомологів метану. Гомологічна різниця. Фізичні властивості алканів

Тема уроку: Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Молекулярні та структурні формули гомологів метану. Гомологічна різниця. Фізичні властивості алканів. Дем. 2.

Цілі уроку:   сформувати уявлення про гомологічний ряд метану, знання про молекулярні та структурні формули гомологів метану, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Тип уроку:   формування нових знань.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний етап

 

ІІ. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

На початку уроку учні згадують молекулярну і структурну формули метану

 

Виникає запитання, як називаються ті речовини, до складу яких входять Карбон і Гідроген. (Вуглеводні)

Учитель. Розгляньмо схему.

 

 

 

 

 

 

 

Запитання до класу:

До якого класу вуглеводнів можна віднести метан? (До насичених. Учні підтверджують свою відповідь тим, що всі валентні зв’язки атома Карбону в метані насичені)

 

ІV. Основна частина

Розглядаємо таблицю «Гомологічний ряд метану» (вона є у кожного учня в робочому зошиті).

 

Запитання

Визначте, якою групою відрізняється кожен гомолог від наступного. (—СН2 )

—СН2 – гомологічна різниця. Отже, загальна формула насичених вуглеводнів (алканів) — СnH2n+2.

 

Обговорюючи з учнями склад, будову і властивості речовин цього ряду, робимо висновок:

Гомологи — це сполуки, подібні за будовою і хімічними властивостями, але відрізняються за складом молекули на одну або кілька груп атомів—СН2 – .

 

Завдання. Напишіть молекулярні та структурні формули деяких насичених вуглеводнів.

 

З курсу неорганічної хімії ми згадаємо, що саме показує структурна формула. Хімічні формули в яких зображено порядок сполучення атомів у молекули, називаються структурними формулами.

Учні на дошці згадують написання структурних формул Н2 І Н2О:

Н׃     Н                                               Н ─ Н

                    

            ¨                                              Н ─ О

Н   ׃   О    ׃                                                 

            ¨                                                          Н

Кожен учень отримує індивідуальне завдання на окремій картці. Наприклад:

 

За загальною формулою алканів складіть молекулярні формули, якщо в молекулі є п’ять, вісім, дев’ять, десять атомів Карбону. Складіть структурні формули цих алканів. Учням, які швидко впорались із завданням, пропонується скласти молекулярні формули, якщо в молекулі є 16, 24, 28, 32 атоми Гідрогену. Записати структурні та напівструктурні формули.

Учитель. Яким головним правилом потрібно користуватися під час складання структурних формул, щоб у них завжди зберігалась валентність атома Карбону й атома Гідрогену?

 

На дошці за своїми картками учні ще раз підтверджують це правило.

 

С 8 Н 18

                                     

СН3 ─ ( СН2 )6 ─ СН3

Напівструктурна формула

Далі учні отримують завдання.

 

Завдання 1.Із запропонованого переліку формул речовин випишіть формули алканів: С2Н2, С2Н6, С2Н4, С3Н8, С4Н10, С4Н8, С6Н14, С10Н22, С6Н12, С7Н16, С8Н16, С8Н18.

 

Завдання 2. Укажіть ряд формул, що виражають молекули алканів. Назвіть їх.

а) С7Н16, С4Н10, С6Н14;

б) С7Н16, С4Н6, С5Н12;

в) С4Н10, С5Н12 , С5Н10.

 

Завдання 3. Напишіть електронні та структурні формули для речовини:

а) пентан;                                         б) гептан.

 

Завдання 4. Знайдіть помилку.

а) Н2С ─ СН2 ─ СН2 ─ СН2 ─ СН3;

б) Н2С ─ СН ─ СН2 ─ СН3;

в)         СН3

Н2С ─ СН ─ СН2 ─ СН2 ─ СН2 ─ СН3

СН3

Виконання завдань перевіряється, аналізується і вчителем, і учнями.

 

Запам’ятайте!

 

Фізичні властивості метану.

Цей газ без кольору і запаху, майже вдвічі легший за повітря, у воді мало розчиняється.

 

V. Узагальнення і систематизація знань

 

Учитель. Наголошую, що вміння правильно скласти структурну формулу органічної речовини має велике значення для написання рівнянь хімічних реакцій і розв’язування задач.

 

Фронтальна бесіда

  1. Які вуглеводні називаються насиченими?
  2. Які речовини називають гомологами? Що таке гомологічна різниця?
  3. Назвіть загальну формулу алканів.
  4. Назвіть гомологічний ряд метану.

 

VI. Підбиття підсумків уроку

 

VII. Домашнє завдання

Кожному учневі підготувати картку—завдання зі структурними формулами алканів (з помилками) для сусіда по парті.

 

Завдання: знайдіть помилку в структурних формулах, запишіть правильний варіант.

 

Варіант такої картки

 

Формула для досліджень

Пояснення

Правильна формула

            С

СН3 ─ С ─ СН2 ─ СН2

С

СН3 ─ СН ─ СН2 ─ СН3

            СН3

Н3С ─ СН ─ СН3

СН3

                                   СН3

\

СН2 ─ СН2 ─ СН2 ─ СН

        

СН3     СН3

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (8) (135.8 KiB, Завантажень: 43)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (8) (188.0 KiB, Завантажень: 26)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,644sec