АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАТЕМАТИЦІ

Алгоритм – одне з найважливіших матем. понять. Алгор.- певна кількість послід здійсн. кроків. З алгоритмом мають справу навіть першокласники, вже вживається цей терм і в початков. класах не бажано тепер використовувати слово «алгоритм» замість нього використ. слово «правило» Вже слово алгоритм згадується в 7 кл. П-д: розв’язання р-нь, що зводяться до р-ня: 1)розкрити дужки 2)звести подібні доданки Одерж. р-ня виду ах>в 3)поділити обидві частини цього р-ня на а 4)число в/а корінь р-ня 5)побудувати графік функції у=кх, знаходимо значення у при х=1 воно =к Відмічаємо т. А(1 ;к), проводимо ч-з початк, корд, і т. А пряму – це і є шукана пряма. Можна надати у вигляді алгоритм. багато інших прикладів. Подібні розв’язування правил на обернені кроки не тільки допомагає краще освоїти ці правила а й служать доброю пропедевтикою до вивч. алгоритмів у старших класах. Алгоритм – це правило або інструкція для виконання послідовних дій, направлені на розв’язування з-ч. Детальніше алгоритми розглядають в курсі інформ, і обчисл. техніки.

. Розглянемо конкретний приклад квадратного р-ня: ах2+ bх+с=0, D=b2-4ac, x1,2= (-b+-sqr(D))/2a.

Похідна. Дослідження ф-ї і графіків. Дослідити ф-ю у=2х4 2+1

  1. обл. визначення ф-ї (R);
  2. Точка перетину графіка з корд осями ОХ- не перетинає, ОУ М(0;1)
  3. Період, парність, непарність(періодична, парна)
  4. інтервали монотонності х=0, у=1
  5. екстремальні точки ф-ї у’>0↑, у’<0↓ (1/2;+∞)↑,(0;1/2)↓ . екстремальні точки х1=0, х2=1/2, х1 точка Макс, х2=1/2 – мінім

    у max(0)=1; y min=f(1/2)=7/8.

завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 0,315sec