Алгоритм виявлення рівня обдарованості дитини з допомогою комплексу психодіагностичних методик

1. Протестуйте дитину, використавши п’ять пропонованих методик.

2. Результати за чотирма методиками (тест Дж. Равена, «Опитувальник пізнавальної активності», опитувальник Г. Девіса, тест П. Торренса) необхідно порівняти з віковими нормативними діапазонами (див. табл. 1).

3. Якщо отримані результати відповідають «високому» показнику згідно з таблицею вікових нормативних діапазонів, надайте їм 1 бал; якщо «середньому» — 0,5 бала, «низькому» — 0 балів.

Результати за «Анкетою вивчення мотивів навчальної діяльності» опрацьовують таким чином: якщо найбільша кількість виборів належить мотиву В, оцініть його в 1 бал; мотиви Б, Г, Д, Е, або Ж — в 0,5 бала, мотиви А та З в 0 балів (див. інструкцію до анкети).

4. Отримані таким чином за п’ятьма методиками бали переведіть у індексовану шкалу, тобто підсумуйте їх.

5. За результатами, отриманими за індексованою шкалою, визначте індекс обдарованості (10) (див. табл. 11).

Отриманий індекс обдарованості (10) вказуватиме на один з п’яти рівнів обдарованості.

 

Опрацювання результатів тестувань

1. Загальні вимоги

1.1. Тестування учнів 7—10-х класів (вік 12—15 років) з метою виявлення обдарованих дітей та молоді здійснюється на основі теоретичної моделі обдарованості Дж. Рензуллі та розробленої авторської програми Б. К. Пашнєва «Система пошуку обдарованих учнів із застосуванням сучасних психодіагностичних методів».

1.2. Тестування проводиться з допомогою п’яти наведених нижче тестових методик з метою визначення індексу обдарованості (ІО) учнів, що є підставою для ідентифікації обдарованості з допомогою психологічних критеріїв.

1.3. Психологічне тестування проводиться практичними психологами, батьками і педагогами

1.4. Опрацювання результатів тестування проводиться згідно з інструкцією. Для зіставлення результатів психолог використовує вікові норми, що наводяться в додатку 7.

1.5. Тестування проводиться з добровільної згоди випробуваного. Стимульний матеріал тестової методики і бланк для відповіді обов’язково видається кожному випробуваному.

1.6. Якщо кількість випробуваних під час групового дослідження перевищує 15 осіб, то обов’язковою є присутність асистента (психолога або педагога).

1.7. Бланки для відповідей учасників тестування в навчальних закладах обов’язково кодуються: код включає номер учня в класному журналі та його ініціали (ПІБ).

1.8. Не рекомендується проводити тестування інтелектуальних та творчих здібностей учнів на 1-му, а також на 5, 6, 7 і 8-му уроках.

2. Вимоги до проведення тестування

2.1. Практичний психолог, батько або педагог перед проведенням тестування повинні ретельно продумати всі аспекти роботи.

2.2. Тестування не допускає ніяких змін і доповнень, не передбачених інструкцією до тесту, оскільки це може істотно змінити надійність і валідність здобутих результатів.

2.3. Необхідно уникати вживання термінів тест, іспит, перевірка під час пояснень та інструкцій. Рекомендується використовувати слова: вправа, ознайомлення, вивчення тощо.

2.4. Під час тестування неприпустимо створення тривожної і напруженої обстановки іспиту, оцінки, суперництва. Слід прагнути до створення спокійної і невимушеної атмосфери. Психологу (батькові, педагогу) необхідно постаратися максимально реалізувати суб’єкт-суб’єктні відносини між ним і випробуваними.

2.5. Якщо в процесі групового тестування помічено тенденцію випробуваного до списування, то результати його тестування анулюються.

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,837sec