Альдегіди і кетони. Номенклатура . Будова молекул. Карбонільна група. Хімічні властивості альдегідів і кетонів

Тема. Альдегіди і кетони. Номенклатура . Будова молекул. Карбонільна група. Хімічні властивості альдегідів і кетонів: реакції окиснення, відновлення, приєднання, кето- енольна таутомерія.  Синтез та застосування альдегідів і кетонів.

Цілі : ознайомити учнів зі складом, будовою , номенклатурою нового класу органічних речовин – альдегідів і кетонів. З’ясувати будову альдегідної групи. Розглянути фізичні властивості етаналю як найпоширенішого представника альдегідів. На основі будови молекули етаналю пояснити хімічні властивості, навчити складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості альдегідів, доводити дослідним шляхом наявність альдегідної групи; розвивати  самостійність учнів, розвивати комунікативну, інформаційну, самоосвітню компетентності.

Обладнання: таблиця «Будова етаналю», реактиви й обладнання для проведення лабораторних дослідів 5, 6: пробірки, штатив

Девіз заняття: Навчаючись дізнаєшся, як мало ти знаєш.

 Народна мудрість.

                                    Хід заняття

 І. Організаційний етап.

Учитель. У гарний день та добрий час я рада бачити вас у гарному настрої та доброму здоров’ї. Сьогодні на вас чекає багато нового та цікавого.

Як сказав видатний педагог Йоганн Генріх Песталоцці, «мої учні дізнаватимуться про нове не від мене, вони відкриватимуть це нове самостійно; моє основне завдання – допомогти їм розкритися».

Отже, я покладаюся на ваші здібності, ваш розум, ваше мислення.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель. Ми продовжуємо вивчати загальну тему «Оксигеновмісні сполуки». Ми вже вивчили склад, номенклатуру спиртів, розглянули фізичні та хімічні властивості одноатомних та багатоатомних спиртів.

Сьогодні на занятті ми повинні ознайомитись з будовою, властивостями, добуванням, застосуванням етаналю – представника класу альдегідів та представниками кетонів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Перед тим, як приступати до вивчення нової теми, ви повинні переконатися, чи вистачить у вас знань рухатися далі.

Метод «Мозкова атака».

Давайте пригадаємо, які органічні речовини ви знаєте? (Етанол, гліцерол, фенол, етиленгліколь)

Які особливості складу мають одноатомні спирти, трьохатомні спирти, феноли?

Дайте визначення спиртам.

Дайте визначення фенолам.

З якими речовинами взаємодіють спирти?

Як довести, що видана вам речовина гліцерол?

Метод: гра «Ланцюжок».

Давайте створимо нерозривний ланцюжок з окремих ланок. Щоб отримати чергову ланку ланцюга, ви повинні правильно дописати рівняння реакції та вказати її ознаку:

С2Н5ОН + К =

С2Н5ОН +НСl =

С2Н5ОН +О2 =

С6Н5ОН +К =

С3Н5(ОН)3 + НСl =

 

ІV. Оголошення теми та завдань заняття.

Учитель. Темою нашого заняття  буде вивчення складу, будови, властивостей альдегідів. Ми з вами здійснимо мандрівку по країні «Хімія». Уявіть собі: у старовинному замку розмістилась величезна «хімічна лабораторія», в якій день і ніч чаклують найвидатніші алхіміки того часу. Вони дозволили нам попрацювати в їх лабораторії за умови. Що ми будемо слідувати їх заклику: «Діяти й думати, думати й діяти – ось мета нашої мудрості»

А зараз завідувач хімічною лабораторією ознайомить вас із планом цього приміщення.

Завідувач хімічною лабораторією. Наша лабораторія незвичайна, досліджуючи такі речовини, як альдегіди  і кетони ви потрапите до…

1)Аудиторія «Пізнавальна»

2) Аудиторія «Інструктивна»

3)Демонстраційна зала

4) Аудиторія «Практична»

5)Зала «Досягнень та успіху»

Учитель. Під час нашої мандрівки ви повинні ознайомитись із новим класом органічних сполук альдегідами, дізнатися про їх властивості, застосування та добування. А також ви повинні навчитися визначати дані речовини.

 

V. Вивчення нового матеріалу

Завідувач хімічною лабораторією. Перед вами гостинно відкриваються двері першої аудиторії.

Аудиторія «Пізнавальна»

Учитель. Юний алхімік відкриє вам секрети альдегідів та кетонів.

Юний алхімік. Альдегіди  – це органічні сполуки, молекули яких містять функціональну (характеристичну) групу атомів СОН, сполучену з вуглеводневим радикалом. Загальна формула альдегідів – R – СОН, де R – вуглеводневий радикал. Група атомів СО називається карбонільною групою або карбонілом.

Найпростішим альдегідом є мурашиний альдегід – СН2О.Важливе значення у промисловості має оцтовий альдегід – С2Н4О.Слово альдегід означає «спирт позбавлений Гідрогену», тобто окиснений спирт. За номенклатурою, що історично склалася, назви альдегідів походять від назв тих кислот, на які вони перетворюються при окисненні: наприклад мурашиний альдегід – від мурашиної кислоти, оцтовий альдегід – від оцтової кислоти. За систематичною номенклатурою назви альдегідів утворюються дадаванням суфікса –аль до назви відповідного алкану.

Алкан + аль

Учитель. Для альдегідів характерна ізомерія карбонового ланцюга. Існують правила складання назв альдегідів з розгалуженим ланцюгом.

Правила складання назви альдегіду.

  1. Визначають найдовший ланцюг атомів Карбону таким чином, щоб у нього входив атом Карбону, Що містить характеристичну групу.
  2. Нумерують ланцюг із атома Карбону, що входить у карбонільну групу.
  3. Визначають замісник.
  4. Називають сполуку:

– перед назвою родоначальної структури позначають номер атома Карбону, до якого приєднано замісник, а через дефіс – назву замісника.

– якщо є декілька замісників, їх вказують в алфавітному порядку.

– якщо замісники однакові, то використовують множинні префікси: ди – , три- і т. д.

– додають назву родоначальної структури – кореня слова – назви, додають суфікс –аль.

5. Наприклад: СН35 – СН24 –СН3(СН3) – СН22 – СОН1 – 3 – метилпентаналь

Юний алхімік. Зараз я вам запропоную ознайомитись із фізичними властивостями альдегідів. (Демонструє формальдегід).

Колективна робота.

Учні знайомляться з фізичними властивостями мурашиного та оцтового альдегідів, відзначають специфічний запах цих представників.

Юний алхімік. Альдегіди знаходять широке застосування: формальдегід – при виробництві пластмас, етаналь – одержання оцтової кислоти. Тому важливими є способи одержання альдегідів у промисловості:

1)Окиснення спиртів

СН3 – СН2 – ОН + СиО = СН3 – СНО + Си + Н2О

2)Реакція Кучерова або гідратація ацетилену (одержання етаналю)

С2Н2 + Н2О = СН3 – СНО (реакція протікає в присутності солей меркурію (ІІ)).

3)Окиснення метану при нагріванні (500 С) і присутності каталізітора(одержання формальдегіду)

СН4 + О2 = СН2О + Н2О

Учитель. Для того, щоб працювати з цими речовинами, ви повинні пригадати правила ТБ під час роботи з альдегідами, щоб діяти невимушено і бездоганно. Дізнатися про це ви зможете в наступній аудиторії.

Аудиторія «Інструктивна»

Метод: гра «Асоціативний кущ»

Учитель. Зараз я вам скажу ключову фразу, на основі якої ви зможете скласти пам’ятку правил ТБ під час роботи з першим представником альдегідів – формальдегідом. Ця пам’ятка стане перепусткою до наступного залу.

Отже, ключова фраза: «Формальдегід – небезпечна речовина». У вашому розпорядженні 3 хвилини. Усі помітки робіть у зошитах.

Отже, які правила ви включили до своїх пам’яток? (обговорюють правила).

Завідувач хімічною лабораторією. Ви молодці, гарно попрацювали й можете вільно перейти до наступного залу.

Демонстраційна зала.

Учитель. У демонстраційній залі вас чекають багато випробовувань. Ми повинні з’ясувати, як будуть поводити себе альдегіди під час реакцій з речовинами окисниками і відновниками. А ще на вас чекає сюрприз – знайомство з реакціями з допомогою яких можна розпізнати альдегіди серед інших речовин. Але перш ніж перейти до хімічних реакцій розглянемо електронну будову альдегідів.

Колективна робота.

Учні складають структурну та електронну формули формальдегіду, формулюють висновки:

  1. Кожен атом у молекулі одержує завершений зовнішній електронний шар.
  2. Усі чотири атоми лежать в одній площині.
  3. Зв’язки атома Карбону в молекулі альдегіду аналогічні зв’язкам у ненасичених вуглеводнях: його валентні електрони перебувають в стані sp2 – гібридизації.
  4. У карбонільній групі наявні сигма і пі зв’язки.

Учитель. Електрона густина хімічних зв’язків у карбонільній групі зміщена до атома Оксигену, як більш електронегативного, внаслідок чого на атомі Карбону виникає частковий позитивний заряд, а на атомі Оксигену – частковий негативний. Зв’язок СО в молекулі полярний, що й зумовлює високу реакційну здатність речовин цього класу. Унаслідок надлишкового позитивного заряду на атомі Карбону електрона густина, що зв’язує його з атомом Гідрогену, трохи зміщується до Карбону й атом Гідрогену набуває великої реакційноздатності.

Завідувач хімічною лабораторією. Найчастіше в лабораторії використовують такі речовини – окисники: амоніачний розчин арґентум (І) оксиду та купрум (ІІ) гідроксид.

Демонстрація. Окиснення альдегідів – реакція срібного дзеркала.

В пробірку наливаємо формальдегід й амоніачний розчин арґентум (І) оксиду. Нагріваємо вміст пробірки. У процесі реакції виділяється чисте срібло, осідаючи тонким шаром на стінках пробірки, утворюючи дзеркальне покриття.

Демонстрація. Взаємодія етаналю з . купрум (ІІ) гідроксидом.

До розчину альдегіду додаємо розчин, що містить свіжо осаджений купрум (ІІ) гідроксид. Обережно нагріваємо. У процесі реакції спостерігаємо зміну кольору осаду з блакитного на жовтий і потім на червоний.

Учитель. Реакції, які ви спостерігали використовують як якісні на альдегіди.

Завідувач хімічною лабораторією. Проте альдегіди вступають ще в реакції відновлення у присутності каталізаторів нікелю, платини. Продуктами реакцій є спирти. Наприклад мурашиний альдегід при взаємодії з воднем утворює метанол.

СН2О + Н2 = СН3ОН

VІ. Узагальнення та систематизація знань.

Аудиторія «Практична»

Учитель. В аудиторії практичній на вас чекають нові випробовування, які ви маєте подолати самостійно. Ви повинні виконати два лабораторні досліди:

1)Окиснення етаналю арґентум (І) оксидом.

2) Окиснення етаналю купрум (ІІ) гідроксидом.

Виконувати досліди ви будете в зошитах для лабораторних та практичних робіт за інструкцією поетапно:

А) сформулюйте мету лабораторного досліду;

Б) уважно прочитайте інструкцію;

В) пам’ятайте про правила техніки безпеки;

Г) виконайте дослід;

Д) оформіть результати роботи.

Завідувач хімічною лабораторією. Наближаємося до кінцевого пункту нашої мандрівки – залу «Досягнень та успіху». Це зал, у якому ми підіб’ємо підсумки нашої роботи.

Метод: бесіда

1)                Які речовини називаються альдегідами?

2)                З якими речовинами вони реагують?

3)                З допомогою яких реакцій можна розпізнати альдегіди?

4)                Яка ознака реакції «срібного дзеркала»?

5)                Яка ознака реакції альдегіду з купрум (ІІ) гідроксидом?

VІІ. Підбиття підсумків заняття.

Чи сподобалась вам наша мандрівка? Чи хотіли б ви здійснювати такі подорожі в майбутньому?

Ви гарно працювали і кожен з вас отримує оцінки за роботу .

VІІІ. Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матеріал заняття.

Розв’язати задачу.

При нагріванні 28 г  суміші етилового спирту й оцтової кислоти в присутності концентрованої сульфатної кислоти було одержано 16 г естеру. При повному спалюванні вихідної суміші спирту і кислоти утворилося 25 мл води. Визначте склад вихідної суміші (у відсотках).

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,498sec