Акцентуйовані типи характерів. Формування характеру

Тема: Акцентуйовані типи характерів. Формування характеру.

Мета:допомогти учням зазир­нути у свій Внутрішній Світ; оз­найомити з типами акцентуації ха­рактеру, навчити учнів розрізня­ти їх у собі та інших; виховувати психологічно освічених людей, які вміють вивчати себе, розвивати свою особистість.

 

Хід заняття

 

І. Організаційний момент.

Психологічне налаштування на роботу.

«Уявімо, що…»

Мета:розвиток здатності до перевтілення; розвиток уяви; формування творчих навичок.

Психолог. Здрастуйте, юнакита дівчата! Влаштовуйтеся зручніше й закрийте очі. Зробіть три глибоких вдихи й видихи…

Уявіть собі, що над вами нічне зоряне небо. Подивіться на яку-небудь особливо яскраву зірку, що асоціюється у вас із вашою мрією: бажанням що-небудь мати або ким-небудь стати… (15секунд.)

Тепер відкрийте очі й простягніть руки до неба, щоб дотягтися до своєї зірки. Намагайтеся щосили! І обов’язково зможете дістати рукою свою зірку. Зніміть її з неба й дбайливо покладіть перед собою до гарного просторого кошика…

(Коли у всіх учасників «зірки лежатимуть у кошиках», можна продовжу­вати далі.)

Опустіть руки й закрийте очі. Виберіть просто над своєю головою іншу блискучу зірочку, що нагадує вам про іншу вашу мрію… (10 секунд.)

Тепер відкрийте очі, потягніться обома руками якнайвище й дістаньте до неба. Зірвіть цю зірку з неба й покладіть до кошика поряд із першою зіркою… (Учасники зривають кілька зірок.) А тепер повільно відкрийте очі, посміхніться один одному й із цією посмішкою ми й почнемо наше заняття.

 

ІІ. Теоретичний блок.

Кількість рис характеру, які зафіксовані людським досвідом і дістали позначення в мові, надзвичайно велика. Варіативність їх також виявляється не тільки в якісному розмаїтті та своєрідності, а й у кількісному вимірі. Коли кількісний показник тієї чи іншої риси характеру досягає кінцевої межі норми, виникла так звана акцентуація характеру.

 

 

 

 

Акцентуація характеру — це межові варіанти норми як резуль­тат підсилення його окремих рис.

 

 

 

 

Під час акцентуації в індивіда про являється підвищена вразливість до певних стресогенних чинників за відносної стійкості щодо інших. Наявність акцентуацій у людини, як правило, не заважає задовільній соціальній адаптації, але вони є “ахіллесовою п’ятою”, дошкульними місцями, місцями найменшого опору. Підвищений психогенний вплив на ці незахищені сторони особистості несприятливих елементів середовища призводить до психічних травм.

К. Леонгард виділяє такі типи акцентуацій характеру.

Гіпертимний тип. Людей цього типу характеризує надмірна контактність, балакучість, виразність жестів, міміки, пантоміміки. Вони досить часто відхиляються від початкової теми розмови. У таких людей виникають епізодичні конфлікти через недостатньо серйозне ставлення до своїх службових та сімейних обов’язків. Вони часто самі бувають ініціаторами конфліктів і ображаються, якщо їм роблять зауваження з цього приводу. Представники даного типу характеризуються енергійністю,  потребою в діяльності, оптимізмом, ініціативністю. Водночас вони легковірні, схильні до аморальних вчинків, відзначаються підвищеною збудливістю. Вони тяжко пере носять умови суворої дисципліни, одноманітну діяльність, вимушену самотність.

Дистимний тип. Протилежний гіпертимному. Його характеризуй слабка контактність, небагатослівність, домінуючий песимістичний, пригнічений настрій. Такі люди вважають за краще сидіти вдома, не люблять гамірних компаній, рідко вступають у конфлікти з оточуючими, ведуть замкнутий спосіб життя. Вони високо цінують тих, хто з ними дружить, і готові підкоритись їм. Із позитивних рис їм властиві серйозність, добросовісність, загострене почуття справедливості. Серед рис, які заважають спілкуванню, — пасивність, уповільненість мислення, вайлуватість, індивідуалізм.

Циклоїдний тип.Досить часті періодичні зміни настрою, еластині представникам цього типу, спричинюють зміни й манери спілкуванняоточуючими людьми. В період підвищеного настрою вони дуже комунікабельні й поводяться як люди з гіпертимною акцентуацією характеру, а в період пригніченості — замкнені і манера спілкуван­ня відповідає дистимному типу.

Збудливий тип. Характеризується низькою контактністю у спілкуванні, уповільненістю вербальних і невербальних реакцій. Збудливі особи нерідко похмурі, схильні до лайки та конфліктів, у яких самі виступають як активна, провокуюча сторона. Вони не вживаються в колективі, власній сім’ї, оскільки не шукають шляхів до примирення; їм бракує терпимості. В емоційно спокійному стані люди цього типу досить часто добросовісні, акуратні, люблять тва­рин і маленьких дітей. У стані емоційного збудження вони бувають роздратовані, запальні, погано контролюють свою поведінку.

Застрягаючий тип. Представники цього типу помірно комуніка­бельні, занудні, схильні до моралізації, небалакучі. В конфліктах виступають ініціаторами, активною стороною. Намагаються досягти високих показників у будь-якій справі, за яку беруться. Висувають високі вимоги до себе. Люди цього типу чутливі до соціальної спра­ведливості, водночас вони образливі, підозріливі, вразливі, мстиві. Іноді надмірно самовпевнені, амбітні, ревниві, висувають непомірні вимоги до близьких і до підлеглих на роботі.

Педантичний тип. У конфлікти вступає рідко, виступаючи в них швидше пасивною, ніж активною стороною. На роботі поводиться як бюрократ, висуваючи оточуючим багато формальних вимог. Разом з тим легко поступається місцем лідера. Іноді засмучує домашніх надмірними претензіями на акуратність. Його позитивні риси — доб­росовісність, акуратність, серйозність, надійність у справах, а непри­вабливі риси — формалізм, занудність.

Тривожний тип. Людям цього типу властиві низька контактність, невпевненість у собі, мінорний настрій. Вони рідко вступа­ють у конфлікти, відіграючи в них переважно пасивну роль. У конфліктних ситуаціях шукають підтримки і опори. Через свою беззахисність можуть бути мішенями для жартів. Позитивні риси — приязність, самокритичність, виконавська дисциплінованість.

Емотивний тип. Характеризується глибокими реакціями у сфері тонких емоцій. Емотивні особи віддають перевагу спілкуванню у вузькому колі обраних, з якими встановлюють добрі контакти і ро­зуміють їх “з півслова”. Самі вступають в конфлікти дуже рідко і відіграють в них пасивну роль. Образи приховують у собі. Приваб­ливі риси — доброта, співпереживання, вболівання за чужі успіхи,загострене почуття обов’язку, виконавська дисциплінованість. Не привабливі риси — надмірна чутливість, плаксивість.

Демонстративний тип.Представники цього типу легко встановлюють контакти, прагнуть до лідерства, влади і похвали. Вони вміють добре пристосовуватись до людей і водночас схильні до інтриг (при зовнішній м’якості манери спілкування). Такі люди дратують оточуючих самовпевненістю і надмірною амбіційністю, систематично самі провокують конфлікти, але при цьому активно захищаються. Мають такі привабливі риси, як артистичність, здатність захоплювати інших, неординарність мислення і вчинків. Непривабливі риси — егоїзм, ли­цемірство, вихваляння, уникання роботи.

Екзальтований тип. Цьому типу властиві висока контактність, балакучість, влюбливість. Екзальтовані люди часто перечать, але не доводять до відкритих конфліктів. У конфліктних ситуаціях виступають як активною, так і пасивною стороною. Разом з тим вони товариські, уважні до друзів і близьких. Вони альтруїстичні, мають гарний смак, виявляють яскравість та щирість почуттів. Негативні риси — піддаються паніці та миттєвим настроям.

Екстравертований типвідрізняється високою контактністю. У таких людей багато друзів, знайомих, вони балакучі, відкриті для будь-якої інформації. Рідко вступають у конфлікти і зазвичай відіграють в них пасивну роль. У спілкуванні з друзями, на роботі та в сім’ї часто поступаються лідерськими позиціями на користі, інших, для них краще підкорятись і перебувати у тіні. Мають такі привабливі риси, як готовність уважно вислухати іншого, зробити те, про що просять, добрі виконавці. Неприємні риси — підпадають під вплив, легковажні, схильні до не виважених вчинків люблять розважатися та поширювати плітки і чутки.

Інтровертований тип. Характеризується низькою контактністю, замкненістю, відірваністю від реальності, схильністю до філософувань. Інтровертовані особи люблять самотність, вступають у конфлікти тільки в разі безцеремонного втручання в їхнє приватне життя. Часто емоційно холодні, відносно слабко прив’язані до лю­дей. Привабливі риси — старанність, наявність твердих переконань, принциповість. Непривабливі риси — впертість, ригідність мислен­ня. На все мають власну точку зору, яка може бути помилковою, але вони продовжують її відстоювати, незважаючи ні на що.

На тлі акцентуації можуть виникати різні розлади — девіація поведінки, гострі афективні реакції, неврози тощо.

 

Вправа «Який твій тип?».

Визначити, до якого типу належить людина, можна за допо­могою нескладної методики. Для цього візьміть чистий аркушпаперу і намалюйте коло. А тепер доповніть коло так, щоб вийшов малюнок. Подивимося, що намальовано.

Якщо все домальоване розташовано в основному всередині кола (наприклад, обличчя людини, годинник тощо), то людина — інтро­верт.

Якщо ж домальоване виявилося поза колом (наприклад, квіт­ка, сонечко та ін.), то — екстраверт.

Доповнення малюнка однаковою мірою і зовні, і всередині свід­чить про те, що людина належить до амбровертів.

Тепер схарактеризуємо особливості кожного з цих типів.

Інтроверт, обернений усередину себе,— тип людини, якій складно вступити в контакт. Така людина орієнтована, як прави­ло, на свої почуття, стримана, сором’язлива. У рішеннях серйозна, емоціям не довіряє, полюбляє порядок. Такі люди незамінні, якщо необхідно виконати роботу, яка вимагає тривалого й методичного напруження, посидючості, уваги, терпіння.

Для амброверта характерними є спокійні, рівні стосунки з людьми, відповідальність за свої вчинки.

Екстраверти — балакучі, товариські люди, які люблять зміни настрою. Полюбляють установлювати нові контакти, але при цьо­му часто незібрані, неврівноважені, можуть бути нав’язливими. Вони чудові імпровізатори. Усе в них виходить легко й невиму­шено. Нестримані, тому що не вважають за потрібне контролю­вати емоції й почуття. У роботі енергійні, демонструють чудову реакцію.

 

III. Релаксація.

Гра «Приємно сказати…».

Давайте станемо ближче один до одного, утворимо тісне коло і простягнемо руки до його середини.

По моїй команді всі одночасно візьмемося за руки й зробимо це так, щоб у кожній руці кожного з нас опи­нилася чиясь одна рука. При цьому постараємося не братися за руки з тими, хто стоїть поруч із вами.

Отже, давайте почнемо. Один, два, три. Тепер, коли ви доторкнулися ру­ками, ви повинні сказати один одному ласкаве слово.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Акцентуйовані типи характерів Формування характеру (25.1 KiB, Завантажень: 5)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,334sec