Дидактичні матеріали з хімії по темі: Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей.

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть рівняння реакцій, що однакові для добування лугів та

нерозчинних основ:

А) взаємодія основного оксиду з водою;

Б) взаємодія металу з водою;

В) реакція обміну між сіллю та лугом.

2. Вкажіть продукт реакції між сульфатною кислотою та натрій оксидом:

А) натрій сульфат та вода;    Б) натрій гідроксид та сульфатна кислота;

В) сульфур ( VІ ) оксид та натрій гідроксид;   Г) натрій сульфіт та вода.

3. Запропонуйте пропущену сполуку у рівнянні реакцій

AlCl3 + 3 NaOH = ? + 3 NaCl:

А) HAlO2;  Б) H3AlO3;  В) Al(OH)3;  Г) Al2O3.

4. Вкажіть реакцією між якими сполуками можна добути манган (ІІ) сульфат:

А) манган ( ІІ ) оксид  і сульфатна кислота;

Б) манган ( ІІ ) гідроксид і сульфур ( VІ ) оксид;

В) манган  і  сульфур ( VІ ) оксид;

Г) манган і сульфатна кислота.

5. Вкажіть взаємодією між яких речовин можна добути натрій гідроксид:

А) натрій оксид  + вода;

Б) натрій + вода;

В) натрій сульфат + купрум ( ІІ ) гідроксид;

Г) натрій хлорид + сульфатна кислота.

6. Встановіть пропущені сполуки у рівнянні реакції

3 Cu(OH)2 + 2 ___ ® Cu3(PO4)2 + 6 ____:

А) фосфор ( V ) оксид і вода;          Б) ортофосфатна кислота і вода;

В) метафосфатна кислота і вода;    Г) метафосфатна кислота і водень.

7. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) магній + ортофосфатна кислота ®;             1) Mg3(PO4)2 + 2 Al;

Б) кальцій карбонат + хлоридна кислота ®;    2) Mg3(PO4)2 + 3 H2O;

В) магній + алюміній ортофосфат ®;               3) CaI2 + H2O;

Г) кальцій оксид + йодидна кислота ®.           4) CaI2 + CO2 + H2O;

5) Mg3(PO4)2 + 3 H2­.

8. Запропонуйте відповідність між можливістю проходження реакції та

схемою рівняння реакції:

1) реакція неможлива;                  А) Na + H2O ®;

2) реакція можлива.                      Б) Na2ZnO2 + HCl ®;

В) CuO + H2O ®;

Г) NaBr + Fe(OH)2 ®.

9. Вкажіть, чи можна здійснити перетворення за поданою схемою:

купрум ( ІІ ) хлорид ® купрум ( ІІ ) гідроксид ® купрум ( ІІ ) оксид ®

купрум ( ІІ ) карбонат ® магній карбонат.

 

10. Встановіть масу осаду, що утворився внаслідок взаємодії 12 г сульфатної

кислоти із барій хлоридом.

А) 29 г;  Б) 31 г;  В) 41 г;  Г) 44 г

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть рівняння реакцій, що однакові для добування амфотерних

гідроксидів нерозчинних основ:

А) взаємодія основного оксиду з водою;

Б) взаємодія металу з водою;

В) реакція обміну між сіллю та лугом.

2. Вкажіть продукт реакції між калій гідроксидом і сульфур ( VІ ) оксидом:

А) калій сульфіт і вода;    Б) калій сульфат і вода;

В) калій сульфід і вода;    Г) калій оксид і сульфатна кислота.

3. Запропонуйте пропущену сполуку у рівнянні реакцій

2 Na3AlO3 + 3 H2SO4 = 2 ? + 3 Na2SO4:

А) Al(OH)3;  Б) H3AlO3;  В) HAlO2;  Г) Al2O3.

4. Вкажіть реакцією між якими сполуками можна добути

купрум ( ІІ ) хлорид:

А) мідь і хлоридна кислота;

Б) купрум ( ІІ ) оксид і хлоридна кислота;

В) купрум ( ІІ ) гідроксид і хлоридна кислота;

Г) мідь і аргентум ( І ) хлорид.

5. Вкажіть взаємодією між яких речовин можна добути цинк гідроксид:

А) цинк сульфат + калій гідроксид;

Б) цинк сульфат + калій гідроксид;

В) цинк оксид + вода;

Г) цинк хлорид + барій гідроксид.

6. Встановіть пропущені сполуки у рівнянні реакції

Сa(OH)2 + ____ ® CaSO4 + ____ :

А) сульфатна кислота і вода;  Б) сульфур ( VІ ) оксид і вода;

В) сульфітна кислота і вода;  Г) сульфідна кислота і сульфур ( VІ ) оксид.

7. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) ферум ( ІІ ) оксид + хлоридна кислота ®;     1) BaSO4 + H2O;

Б) ферум ( ІІІ ) бромід + калій гідроксид ®;      2) BaSO4;

В) барій гідроксид + сульфур ( VІ ) оксид ®;    3) Fe(OH)3 + 3 KBr;

Г) барій оксид + сульфур ( VІ ) оксид ®.           4) FeCl2 + H2O;

5) FeCl2 + H2­.

8. Запропонуйте відповідність між можливістю проходження реакції та

схемою рівняння реакції:

1) реакція неможлива;             А) Ni(NO3)2 + LiOH ®;

2) реакція можлива.                  Б) Zn + H2O ®;

В) NaAlO2 + Fe(OH)3 ®;

Г) BaO + H2O ®.

 

 

9. Вкажіть, чи можна здійснити перетворення за поданою схемою:

ферум ( ІІ ) гідроксид ® ферум ( ІІ ) сульфат ® ферум (  ІІ ) гідроксид ®

ферум ( ІІ ) оксид ® ферум ( ІІ ) ортофосфат.

10. Запропонуйте масу натрію потрібного для отримання 4,5 г натрій

гідроксиду.

А) 2,6 г;  Б) 3,2 г ;  В) 3,8 г;  Г) 4,4 г.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Заповніть пропуски, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Реакцією натрію із водою можна добути….

2. Взаємодією ферум ( ІІ ) гідроксиду із сульфатною кислотою можна

добути….

3. Купрум ( ІІ ) гідроксид можна добути лише за реакцією обміну між…. та

….  у розчині.

4. При взаємодії Натрію і Хлору можна добути….

5. Запишіть пропущені речовини у рівнянні реакції

MnCl2 + ____ = Mn(OH)2 + _____.

6. Взаємодією яких речовин із хлоридною кислотою можна добути

цинк хлорид:

цинк, цинк гідроксид, цинк оксид, цинк сульфат.

7. Знайдіть суму усіх коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії кальцію із

водою.

8. Вкажіть ознаку реакції між натрій сульфідом і купрум ( ІІ ) хлоридом.

9. Отримайте барій гідроксид двома способами.

10. Отримайте магній сульфат чотирма способами.

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Заповніть пропуски, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Реакцією калій оксиду із водою можна добути….

2. Взаємодією сульфур ( VІ ) оксиду із барій гідроксидом можна добути….

3. Цинк гідроксид, як кислоту можна добути реакції обміну між … та …. з

утворенням ….

4. При взаємодії алюмінію із ортофосфатною кислотою можна добути…

5. Запишіть пропущені речовини у рівнянні реакції

______ + ______ = Ba(OH)2 + H2­.

6. Взаємодією яких речовин із сульфатною кислотою можна добути

купрум ( ІІ ) сульфат:

мідь, купрум ( ІІ ) оксид, купрум ( ІІ ) гідроксид, купрум ( ІІ ) нітрат.

7. Знайдіть суму усіх коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії магній оксиду

із водою.

8. Вкажіть ознаку реакції взаємодії ферум ( ІІ ) хлориду із натрій

гідроксидом.

9. Отримайте калій гідроксид двома способами.

10. Отримайте ферум ( ІІ ) ортофосфат чотирма способами.

 

 

 

 

Кросворд

Варіант 1

   Розгадайте кросворд.

  1. Сполуки, що можна добути взаємодією металу із водою.
  2. Вкажіть тип реакції взаємодії кислоти з основою.
  3. Солі, які можна добути взаємодією металу і неметалу.
  4. Основи, які можна отримати лише взаємодією солі із лугом.

 

 

Кросворд

Варіант 2

   Розгадайте кросворд.

  1. Гідроксиди, які взаємодіють із кислотами та лугами.
  2. Умовою взаємодії двох солей між собою є утворення …
  3. Які основи не можна добути взаємодією відповідного оксиду з водою.
  4. Вкажіть тип реакції утворення солі взаємодією металу із кислотою.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей. (31.7 KiB, Завантажень: 3)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,508sec