Тема. Йонні рівняння.

Мета. На основі йонних рівнянь навчити складати молекулярні рівняння реакцій, підбирати для цього речовини, застосовуючи таблицю розчиності кислот, основ і солей; повторити властивості класів неорганічних речовин; сприяти самореалізації пізнання, розвивати вміння порівнювати, аналізувати, дослідницькі навички.

Обладнання: таблиця «Розчинність кислот, основ і солей у воді», таблиця «Якісні реакції на деякі йони», штатив із пробірками, лотки з розчинами речовин (за групами).

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 Мотивація навчальної діяльності.

Із попередніх уроків ви вже знаєте, що реакції, які відбуваються в розчинах електролітів, – це реакції йонного обміну. Навчилися складати йонні рівняння реакцій. Завдання сьогоднішнього уроку – навчитись прогнозувати хід реакцій та підбирати вихідні речовини за скороченими йонними рівняннями реакцій обміну.

ІІ. Узагальнення і засвоєння відповідної системи знань.

Сформулюйте умови перебігу реакцій йодного обміну до кінця.

 Відповідь учнів – (реакції обміну між розчинами електролітів відбуваються до кінця у тому випадку, коли:

–           випадає осад;

–           утворюється летка сполука;

–                       утворюється слабкі електроліти.

Завдання. Допишіть молекулярне рівняння реакцій, складіть повне та скорочене йонні.

  1. FeCl2 + NaOH → CaCl2 +Na2CO3
  2. NaOH +H3PO4 → K2CO3 +H2SO4

Ми ще раз пересвідчились, що деякі йони не можуть перебувати одночасно у роз­чині. З’єднуючись, вони утворюють сполуки, що виходять з реакційної сфери (осад, газ), чи малодисоційовані сполуки. А чи помітили ви, (використання таблиці розчинності) які катіони легше зв’язати — утворені атомами активних чи малоактивних мета­лічних елементів? (Малоактивних).

Деякі йони утворюють забарвлені спо­луки, осади, нерозчинні в кислотах, або на­впаки, розчинні в лугах і кислотах, зі специфічним запахом, тобто мають властивості, за якими їх можна розпізнати серед інших йонів.

Розгляньте таблицю «Якісних реакцій на деякі йони»
На основі скорочених йонних реакцій

Pb2+ + S2- = PbS↓; Al3+ + 3OH = Al(OH)3↓; 2H+ + S2- = H2S↑.

підбираємо вихідні речовини, записуємо рівняння в молекулярному вигляді.

–                                                           Яких умов треба дотримуватися при доборі речовин? (Обидві речовини мають бути розчинні.)

–                                                           Ця задача має один чи багато розв’язків? (Багато).

Організація групової роботи

Учні вибирають розрізані вітальні листівки, складають і утворюють групу. Залежно від того скільки учнів в класі, поділяємо їх на групи: І група – «Осад», ІІ – «Газ», ІІІ – «Вода» .

Правила роботи у групі:

  1. 1.      Працюючи у групі, ми творимо спільну справу.
  2. 2.      Кожен із нас прислухається до думки іншого.
  3. 3.      Усі відверті та толерантні один з одним.
  4. 4.      Думки висловлюються точно та чітко.

 

Завдання . І група

1.   Користуючись таблицею розчинності, під­беріть пару речовин, при взаємодії яких утворюєть­ся ферум(Ш) гідроксид. Складіть молекулярне, по­вне та скорочене йонні рівняння.

2.         Проведіть дослід, що відповідає схемі: Н+ + ОН2О.

Опишіть спостереження. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння.

ІІ група

1. Користуючись таблицею розчинності, підберіть пару речовин, при взаємодії яких утворюєть­ся вуглекислий газ. Складіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння.

2.         Проведіть дослід, що відповідає схемі: Си2++2ОН =Си(ОН)2

Опишіть спостереження. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння.

ІІІ група

1. Користуючись таблицею розчинності, під­беріть пару речовин, при взаємодії яких утворюєть­ся малодисоційована речовина — вода. Складіть мо­лекулярне, повне та скорочене йонні рівняння.

2.         Проведіть дослід, що відповідає схемі: Ва2+ + SО42- =ВаSО4↓.

Опишіть спостереження. Напишіть молекулярне, повне та скорочене йонні рівняння.

Захист групової роботи

Кожна група вивішує на дошці свій великий пла­кат із відповідями. Учні вибирають лідера, який «за­хищає» роботу групи.

Учасники групи теж можуть брати участь у «захисті». Учні одержують за роботу оцінки.

 

ІІІ. Підсумки уроку

 

 

ІV. Домашнє завдання

  1. Які із зазначених нижче пар йонів не можуть одночасно знаходитися в розчині:

а)Ca2+ i Br; б)Ca2+i PO43- ; в)Ag+ i PO43-; г)Ag+ і NO3;

д)Zn2+ і CO32- ; е)Zn2+ і OH.

2. Складіть молекулярне рівняння реакції між речовинами, які у водних розчинах взаємодіють за такою схемою:

3Mg2+ + 2 PO43- → Mg3PO4

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

17 (19.2 KiB, Завантажень: 28)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,317sec