• Зареєструватись
 • Плани-конспекти уроків, позакласні заходи, виховні години, гуртки, ЗНО та все що потрібно вчителю.
  +/-

  Шпаргалки з методів оптимізації

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ№___

  1. Математичні моделі. Предмет курсу «Методи оптимізації».Приклади задач практичного змісту, що зводяться до задач лінійного програмування (задача про оптимальний розподіл ресурсів, задача про харчовий раціон (задача про дієту), задача про перевезення (транспортна задача), задача про призначення тощо).
  2. Задача про максимальний потік. Метод Форда-Фалкерсона.
  3. Задача.

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ …

  Дипломна робота: «Система управління безпекою корпоративної мережі»

  АНОТАЦІЯ

  У дипломній роботі розглядаються питання організації безпечного функціонування корпоративної мережі. Предметом досліджень є системи безпеки корпоративних мереж. Об’єктом досліджень є організація безпечного середовища функціонування корпоративної мережі. Метою роботи є розробка системи управління безпекою комп’ютерної мережі на основі …

  Курсова робота: Транспортна задача і її розв’язування засобами Microsoft Excel

  План

  Вступ     3

  1. Поява транспортної задачі     4

  2. Транспортна задача    8…

  Наукова робота: СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК А4В6

  З М І С Т

  Фізика рідких кристалів

  Пружні властивості нематичних рідких кристалів

  Рідкі кристали є текучими. Нематичні рідкі кристали або нематики (Рис. 1), молекули яких мають продовгувату стержневидну форму, характеризуються дальнім орієнтаційним порядком, проте не мають дальнього трансляційного …

  Пружні властивості нематичних рідких кристалів

  Рідкі кристали є текучими. Нематичні рідкі кристали або нематики (Мал. 1), молекули яких мають продовгувату стержневидну форму, характеризуються дальнім орієнтаційним порядком, проте не мають дальнього трансляційного порядку. Тобто, існує певний переважний …

  Теорія збурень

  Зміст

  1. Квантова механіка

  1.1 Теорія збурень для стаціонарного рівняння Шредінгера…

  ФІЗИЧНА СУТЬ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ЯВИЩ

  1.1. Загальні поняття

  Термоелектричні явища полягають у тому, що коли ми складемо електричне коло з різних матеріалів, то можемо реалізувати два процеси (мал. 1):…

  Дипломна робота: Розробка системи тестування на базі технології ASP.NET та мови програмування C#

  Зміст

  ВСТУП    4

  РОЗДІЛ 1. ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ    7

  1.1. Використання тестів в управлінні освітою    7…

  КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: «Початково-крайові задачі теплопровідності в напівобмежених багатошарових клиновидних циліндричних областях»

  ВСТУП

  Методом фундаментальних функцій, функцій Коші та функцій Гріна побудовано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру нестаціонарних крайових задач феноменологічної теорії теплопровідності в напівобмежених багатошарових ортотропних клиновидних циліндрично-кругових областях (напівобмеженому циліндрично-круговому просторі, напівобмеженому …